Nederlandse 1ste platform voor de dak- & thuislozen in NL

DAKLOZEN UITKERING

Ook voor u een inkomen ondanks dakloos en/of thuisloos in NL

 

U bent dak- of thuisloos

Als dak- of thuisloze kunt u recht hebben op een bijstandsuitkering. Er zijn wel een aantal speciale regels van toepassing. Hierna wordt behandeld:

Uw situatie: wel of geen adres

Bent u dak- of thuisloos en wilt u een bijstandsuitkering aanvragen dan is het van belang of u een adres heeft. U heeft een adres als u:

  • een verblijfplaats als een woning, auto, boot of caravan op een vaste plaats heeft;
  • een plaats, bijvoorbeeld bij vrienden of in een opvanginstelling, heeft waar u tweederde van de tijd zal overnachten (ongeveer twintig dagen per maand of acht maanden per jaar); of
  • een adres heeft waar uw post kan worden bezorgd, bijvoorbeeld bij familie of vrienden.

Is één van deze situaties op u van toepassing, dan wordt u aangemerkt als thuisloze. Is geen van bovenstaande situaties op u van toepassing, dan heeft u geen adres. U wordt dan zwervende dakloze genoemd.

Een bijstandsuitkering aanvragen

Waar u een bijstandsuitkering moet aanvragen is afhankelijk van de groep waartoe u behoort.

1. Zwervende daklozen (u heeft geen adres)

Aangezien u geen adres heeft, kunt u niet op de normale manier een bijstandsuitkering aanvragen. U moet uw bijstandsuitkering aanvragen bij een speciaal aangewezen gemeenteZie_wet. U kunt zelf kiezen bij welke aangewezen gemeente u de bijstandsuitkering wilt aanvragen. De volgende gemeenten zijn speciaal aangewezen:

 

Alkmaar Bergen op Zoom Dordrecht Heerlen Oss Vlissingen
Almelo Breda Ede Helmond Purmerend Zaanstad
Almere Delft Eindhoven Hilversum Rotterdam Zwolle
Amersfoort Den Bosch Emmen Hoorn Spijkenisse  
Amsterdam Den Haag Enschede Leeuwarden Tilburg  
Apeldoorn Den Helder Gouda Leiden Utrecht  
Arnhem Deventer Groningen Maastricht Venlo  
Assen Doetinchem Haarlem Nijmegen Vlaardingen  

 

2. Thuislozen (u heeft een adres)

Bent u thuisloze maar heeft u een adres, dan moet u bijstand aanvragen in de gemeente waar u dit adres heeft. U kunt dat adres alleen gebruiken als u daadwerkelijk in die gemeente verblijft. Verblijft u niet in deze gemeente, dan moet u in de gemeente waar u wel het meeste verblijft een adres vinden. Vindt u daar geen adres, dan wordt u aangemerkt als zwervende dakloze.

Hoogte van de bijstandsuitkering

De hoogte van de uitkering van dak- en thuislozen is in principe gelijk aan die van anderen. In uw situatie kan uw uitkering worden verlaagd of verhoogd, als u geen woonkosten of juist hoge kosten voor nachtopvang heeft Zie_wet. Uw gemeente kan daarnaast besluiten dat u een uitkering in natura krijgt Zie_wet. Dat wil zeggen dat u goederen of een slaapplaats krijgt in plaats van geld. Ook kan uw bijstand wekelijks (eventueel contant)worden uitbetaald in plaats van maandelijks.

Verplichtingen verbonden aan de uitkering

Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan moet u zich houden aan een aantal verplichtingen. In uw situatie kunt u te maken krijgen met een aantal speciale verplichtingen. U kunt denken aan:

 

Uw situatie Speciale verplichting die kan worden opgelegd
U bent verslaafd Meewerken aan een medische behandeling
U heeft schulden Meewerken aan schuldhulpverlening
U kunt de bijstand volgens de gemeente zelf niet verantwoord besteden Bijstand laten uitbetalen aan derden.
U bent zwervende dakloze ( deze gelden niet voor thuislozen met een adres) U moet staan ingeschreven in de gemeentelijk basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van een van de speciale gemeenten en daar een briefadres hebben.
U bent verplicht de gemeentelijke sociale dienst te informeren over het aan u gegeven briefadres.
U bent verplicht informatie te geven aan de gemeente over de plaats waar u meestal verblijft Zie_wet.

 

Uw verblijfsplaats verandert

Wilt u ergens anders verblijven, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Welke gevolgen de verandering in uw verblijfsplaats heeft, is afhankelijk van uw situatie.

Uw situatie Gevolgen voor zwervende dakloze (u heeft geen adres) Gevolgen voor thuisloze (u heeft een adres)
Andere verblijfplaats binnen de gemeente U moet melden aan de gemeente waar u regelmatig verblijft. Uw verschillende verblijfplaatsen hebben in dit geval geen invloed op uw bijstandsuitkering. U moet een wijziging van uw verblijfplaats melden aan uw gemeente als uw adres verandert.
Verblijven in een andere gemeente Ontvangt u een bijstandsuitkering in een aangewezen gemeente, omdat u een zwervende dakloze bent, dan bent u niet verplicht om in die gemeente te blijven. U mag in een andere gemeente verblijven, maar u moet dan wel terug naar de aangewezen gemeente om u te melden als dit noodzakelijk is voor uw bijstandsuitkering. Bent u thuisloze, dan bent u verplicht te verblijven binnen de gemeente waar u uw bijstand heeft aangevraagd en ontvangt. U mag wel tijdelijk in een andere gemeente verblijven, maar u mag daar niet wonen. Gaat u in een andere gemeente wonen, dan zal uw bijstandsuitkering worden beëindigd. U kunt dan wel in uw nieuwe gemeente een bijstandsuitkering aanvragen.
Vertrek naar een verblijfplaats in het buitenland U mag over het algemeen maximaal 4 of 13 weken per jaar naar het buitenland, zonder dat dit invloed heeft op uw uitkering. U moet uw vertrek naar het buitenland melden bij de gemeente waar u een bijstandsuitkering ontvangt.
Opgenomen in ziekenhuis of instelling Een opname in een ziekenhuis of instelling kan betekenen dat u ineens wel een adres heeft. U behoort dan tot de groep thuislozen. Wordt u opgenomen in een ziekenhuis of instelling, dan heeft dit gevolgen voor uw bijstandsuitkering. U moet uw verblijf in een ziekenhuis of instelling altijd melden aan de gemeente waar u de bijstandsuitkering ontvangt
U bent zwervend en krijgt een (post)adres Bent u zwervende dakloze en krijgt u een adres, bijvoorbeeld omdat u in een instelling verblijft, dan moet u dit melden aan de gemeente waar u de bijstandsuitkering ontvangt. U behoort vanaf het moment dat u een adres heeft tot de groep thuislozen. Het adres dat u van de gemeente heeft gekregen, moet worden gewijzigd in het (brief)adres van uw verblijfplaats.
U bent geen dak- of thuisloze meer

Bent u niet meer dak- of thuisloos, omdat u bijvoorbeeld een woning heeft gevonden, dan gelden voor u de algemene regels. U moet de verandering in uw leefsituatie doorgeven aan de gemeente waar u een bijstandsuitkering ontvangt. De gemeente kan dan onderzoeken of u nog steeds aan de voorwaarden voor het recht op bijstand voldoet en wat de hoogte van de uitkering wordt.

Maak een Gratis Website met JouwWeb